T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
GİRESUN / PİRAZİZ - Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Acil Tıp Teknisyenliği

Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü (ATT)

 

ATT 

Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile, ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma gibi uygulama dersleri okutulmaktadır. 

 Bölümümüzde hem teorik hem uygulamalı eğitim verilmektedir. Bölümün teorik dersleri okul bünyesinde yapılırken, uygulamalı dersler (staj) öğretmenlerimizin gözetiminde özel veya devlet hastanelerinde yapılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimiz 11.ve 12. sınıfta haftanın 3 günü hastanelerde beceri eğitimine (staj) gitmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz 11. sınıfın sonunda 160 saat yaz stajı yapmaktadır. Öğrencilerimize staj süresince sigorta yapılmakta ve yönetmeliklerin belirlediği miktarda ücret verilmektedir.

 

 Acil Tıp Teknisyeni Kimdir?

TANIM


Toplumdaki birey yada bireylerin, bedenen veya ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım  hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı yada kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

GÖREVLER

İntravenöz girişim yapmak. 
Oksijen uygulaması yapmak. 
Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak. 
Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak. 
Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak. 
Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak. 
Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak. 
Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak. 
Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak. 

ATT´ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimli ve/veya (ambulans ve acil bakım teknikeri) AABT´li ambulanslar ve acil sağlık araçları, hekim veya AABT bulunmayan nakil ambulansları ile görev yaparken, yönetmelikteki temel eğitim programını tamamladıktan sonra yönetmelikte yer alan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar. 

Görevinin tüm aşamalarında ilgili kişi ve kurumlarla sağlıklı iletişim kurarak ekip çalışması bilinci ile hareket etmek.
Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek, kendini geliştirmek ve hizmet içi eğitim programlarına katılmak.
Acil yardım ve kurtarma hizmetlerini gerçekleştirirken, kendisini ve çevresindekileri her türlü tehlike ve kazalardan koruyacak önlemleri zamanında almak.
Uygun teknikleri kullanarak kazazedenin kurtarılmasını sağlamak.
Kendi görev alanı ile ilgili malzemeleri amacına uygun kullanarak bakımını ve temizliğini sağlamak.
Hasta/yaralıyı ilgili sağlık kurumuna teslim etmek.
Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı biçimde kullanmak.
Doğru mesajı almak, değerlendirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
Personel, hasta ya da yaralı ilişkilerinde tıbbi etik ilkelerine uymak ve uygulamak.
Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı biçimde kullanmak. 

ambulnas

 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
Bedenen sağlıklı ve güçlü olan,
Dikkatli, titiz ve soğuk kanlı olan,
İnsanlar ile iyi iletişim kurabilen ve iş birliği içinde çalışmayı seven,
Teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olan,
Göz-el koordinasyonu gelişmiş,
Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan kişiler olmalıdır.Mezun olacak öğrencilermiz;

- Hastaneler (üniversite, devlet, özel)

- Sağlık ocakları

- Poliklinikler

- Komuta kontrol merkezleri

- Acil yardım istasyonları / ambulanslar

- Özel ambulans servisleri

- Hudutlar, Sahiller ve Saglık Genel Müdürlügü kurumlarında çalısabilceklerdir.

BÖLÜM MEZUNLARININ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI

Bölüm mezunlarımızın ek puan alarak yerleşebilecekleri üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri aşağıdaki gibidir.

 

Bölüm Adı

Öğr. Süresi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

4

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

4

Sağlık Yönetimi

4

Acil Durum ve Afet Yönetimi

2

Paramedik

2

Ameliyathane Teknikerliği

2

Otopsi Yardımcılığı

2

Elektronörofizyoloji

2

İş ve Uğraşı Terapisi

2

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

2

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

2

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)

2

Laborant ve Veteriner Sağlığı (Açıköğretim)

            2

İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)

            2

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim)

            2

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

2


Yayın: 04.01.2013 - Güncelleme: 04.01.2013 14:16 - Görüntülenme: 2323